Vedtak - midlertidig dispensasjon og retningslinjer for AFIS/HFIS