Hopp til innhold

Hvilke leger kan vurdere om jeg er helsemessig skikket for flyging?

Det er kun flyleger (aeromedical examiner, AME) godkjent av luftfartsmyndighetene i de respektive land som kan utstede legeattester, og som kan avgjøre om piloter kan returnere til flygende tjeneste etter sykdom. Andre leger, inkludert medisinske spesialister, som ikke er godkjente flyleger kan ikke avgjøre om du oppfyller slike krav. Dette har bakgrunn i at de færreste har kjennskap til hvilket regelverk som gjelder for deg som flyger, og at leger som ønsker å drive med flylegevirksomhet må gjennomgå både kurs/videreutdanning og en særskilt sertifiseringsprosess. Du kan fritt velge hvilken flylege du ønsker å benytte innenfor EU/EØS-området under forutsetning at denne flylegen innehar godkjenning som flylege i henhold til Part-MED fra en europeisk luftfartsmyndighet og at vedkommende innehar rettigheter for din klasse. Dersom du undersøkes utenfor Norge, har den utenlandske flylegen plikt til å sende dokumentasjonen til Luftfartstilsynet hvis du har norsk sertifikat. Når du fremstiller deg for flylege med det formål å fornye en legeattest for flyging, opptrer legen som sakkyndig. Legen er derfor ikke bundet av taushetsplikt overfor luftfartsmyndighetene når vedkommende utøver denne kontrollfunksjonen.
Publisert: 24.04.2018