Hopp til innhold

Hvilke tilfeller fører til at søknaden min blir sendt videre til Luftfartstilsynet, og hvor lang tid vil det ta?

Noen medisinske tilstander krever at Luftfartstilsynet tar en avgjørelse. Hvis du har en slik tilstand, vil flylegen henvise deg til Luftfartstilsynet. EU-forordning 1178/2011 Annex IV (Part-MED) beskriver hvilke tilstander dette gjelder. Hvis flylegen er usikker eller du ønsker å overprøve vurderingen, kan han/hun også henvise andre søknader.

Når søknaden din blir sendt videre, begynner saksbehandlingen den dagen alle dokumentene er på plass. Det lønner seg å sørge for at du har all nødvendig dokumentasjon tidlig, slik at det ikke blir forsinkelser. Hvis søknaden din mangler noe, vil den bli returnert til flylegen med informasjon om hva som mangler. Normalt tar saksbehandlingen mindre enn 3 uker (15 virkedager), men noen saker kan ta lengre tid hvis de er kompliserte. Det er lurt å søke i god tid før legeattesten din utløper, fordi det kan ta tid å undersøke eventuelle forhold som må belyses før du kan få en ny attest. Hvis du tar en ny undersøkelse mer enn 45 dager før utløpsdatoen for legeattesten din, vil datoen for gyldigheten bestemmes av den dagen du tok undersøkelsen, ikke utløpsdatoen for legeattesten.

Luftfartstilsynet passer på at flyleger og de som har legeattester følger reglene. For å gjøre dette, tar de stikkprøver av medisinske vurderinger og søknader i det elektroniske sertifiseringssystemet, selv om de ikke har blitt henvist. Hvis det oppdages feil, kan du få et brev fra Luftfartstilsynet med krav om ekstra undersøkelser eller at du må levere tilbake legeattesten din, selv om feilen var flylegens feil. Dette skjer for å sikre flysikkerheten og er lovlig i henhold til reglene.

Sist oppdatert: 11.09.2023