Hopp til innhold

Hva bør jeg tenke på før kontrollundersøkelsene hos min flylege?

Gyldighetsperioden for din aktuelle legeattest avgjør hyppigheten på kontrollundersøkelser. Ved kontrollundersøkelse skal du alltid vise legitimasjon dersom ikke flylegen kjenner deg, fremvise siste utstedte legeattest (unntatt førstegangssøkere) og oppgi i egenerklæringen enhver tilstand eller kontakt med helsepersonell siden forrige undersøkelse eller gjennom hele livet dersom førstegangssøker.

Ha gjerne med medisinsk dokumentasjon fra undersøkelser som er foretatt siden forrige kontrollundersøkelse slik at du unngår unødvendig forsinkelse i saksbehandlingen. Flygere er pliktig til å opplyse om alle medisinske eller helsemessige forhold til flylegen, og systemet er i stor grad bygget på tillit.

Selv små plager som kan virke ubetydelig for den enkelte, kan ha betydning for medisinsk godkjenning. Du må derfor opplyse om alt fra små brudd eller operasjoner, medisiner (inkludert P-piller) og som et minimum alle tilstander som har ført til kontakt med helsetjenesten.

Luftfartstilsynet ser svært alvorlig på tilfeller av tillitsbrudd og det avdekkes årlig flere slike saker hvor det vurderes oppfølging ved advarsel, tilbakekall av legeattest eller i grove tilfeller politianmeldelse dersom det foreligger grunnlag for dette.

Publisert: 06.05.2020