Hopp til innhold

Hva innebærer varselplikten?

Selv om en flyger, flygeleder eller cabin crew er blitt vurdert som helsemessig skikket for flyging/tjeneste kan det oppstå en endring i helsen før neste intervallundersøkelse.

Det følger av forordning 1178/2011 Part-MED punkt MED.A.020 og forordning 2015/340 Part ATCO.MED punkt ATCO.MED.A.020 at du som innehaver av flysertifikat, flygeledersertifikat eller cabin crew attestation plikter å la være å utøve privilegiene som følger sertifikatet/attestation dersom du blir kjent med helsemessige forhold som kan tenkes å redusere flysikkerheten.

Flylegen er din nærmeste rådgiver dersom du er i tvil. Videre plikter du å oppsøke flylege eller et flymedisinsk senter uten unødvendig opphold dersom du har gjennomgått kirurgisk behandling, har startet opp regelmessig bruk av et medikament, er gravid eller har fått påvist behov for synskorreksjon (briller eller kontaktlinser). Varselplikten gjelder også ved sykehusinnleggelse eller dersom det har oppstått betydelig skade eller sykdom som kan tenkes å påvirke flysikkerheten. Varigheten av en sykemelding, sykdom eller tilstand er ikke avgjørende for hvorvidt varselplikten er gjeldende. Dersom det foreligger minste tvil om forholdet er underlagt varselplikten anbefaler vi at du tar kontakt med en flylege, både for å kunne få gode råd og for å unngå senere reaksjon ved mistanke om brudd på varselplikten.

Publisert: 06.05.2020