Hva innebærer varselplikten?

En innehaver av legeattest skal som et utgangspunkt rådføre seg med flylege i alle tilfeller av sykdom eller skade, med unntak av forbigående forkjølelse/influensa eller urinveisinfeksjon. Selv om en flyger er blitt vurdert som helsemessig skikket for flyging kan det oppstå en endring i helsen før neste intervallundersøkelse. Det følger av forordning 1178/2011 Part-MED punkt MED.A.020 at du som innehaver av flysertifikat plikter å la være å utøve privilegiene som følger sertifikatet dersom du blir kjent med helsemessige forhold som kan tenkes å redusere flysikkerheten. Flylegen er din nærmeste rådgiver dersom du er i tvil. Videre plikter du å oppsøke flylege eller et flymedisinsk senter uten unødvendig opphold dersom du sykemeldes etter gjennomgått kirurgisk behandling, oppstart av nytt medikament eller doseøkning, sykehusinnleggelse, påvist svangerskap eller oppstått betydelig skade eller sykdom som kan tenkes å påvirke flysikkerheten. Dersom det er minste tvil om forholdet er underlagt varselplikten anbefaler vi at du tar kontakt med en flylege, både for å kunne få gode råd og for å unngå oppfølging ved mistanke om brudd på varselplikten.
Publisert: 24. apr 2018