Hva er kravene for godkjenning som sivil flylege (AME)?

Det stilles generelt strenge krav til sikkerhet i luftfarten. Dette inkluderer helsekrav for yrkespiloter, privatpiloter og flygeledere. Etter at flylegene overtok et større ansvar med innføringen av EU forordning 1178/2011 Annex IV av 15. april 2013 har kravene for godkjenning som sivil flylege også blitt strengere. Samtidig har økt ansvar medført større faglig utfordring og muligheten for større bidrag i et spennende fagområde. Minstekravene for å bli oppnevnt som sivil flylege er beskrevet i forordningens subpart D til Annex IV. En lege som tilfredsstiller kravene kan søke Luftfartstilsynet om godkjenning som AME via søknadsskjema som finnes på Luftfartstilsynets nettside. Det kan søkes om AME klasse 2 (for utstedelse av klasse 2 eller LAPL legeattest) eller AME klasse 1 (for utstedelse av klasse 1 eller klasse 3 legeattest, førstegangsutstedelse må imidlertid skje ved et flymedisinsk senter). Før søknaden sendes bør legen sikre at minstekravene er oppfylt. Se lenken under: Krav for godkjenning som sivil flylege.
Publisert: 24. apr 2018