Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om utforming av sjøflyplasser (BSL E 3-4)

BSL E 3-4

03. des 2002 - Flyplasser

Forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser.

BSL E 1-2

30. okt 2001 - Flyplasser

Forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

BSL E 4-6

03. nov 2000 - Flyplasser
Side