RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 41 til 48 av 186

Høring – forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter

Politidirektoratet, heretter POD, har oversendt en søknad til Luftfartstilsynet der de søker om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Politiets nasj...

15. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – EASA Opinion 05/2021 – Part 21 Light

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har foreslått endringer i forordning (EU) nr. 748/2012 og 1321/2014. De foreslåtte endringene er beskrevet i EASA Opinio...

14. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Forsvarets Stasjon Vardø

Avinor Flysikring AS har bistått Forsvaret med å sende en søknad om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Forsvarets Stasjon Vardø.

13. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2020-12 New air mobility Deloppgave 2

Høring – NPA 2020-12 ‘New air mobility Deloppgave 2– privatflygersertifikater (PPL) for gyrokopter og ikke-kommersielle operasjoner (NCO) utført under visuelle fl...

08. des 2021 - Høring avsluttet

Høring – Gjennomføring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 i norsk rett

Luftfartstilsynet gjennomfører med dette en høring av EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 9...

22. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring – Opinion 03/2021 – Management of Information Security Risks

EASA publiserte 11. juni 2021 Opinion 03/2021 med tittel Management of information security risks. Heretter omtalt som Opinion 03/2021.

17. nov 2021 - Høring avsluttet

Høringsnotat – utkast til endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 1321/2014 - vedlikeholdsforskriften

Luftfartstilsynet har på høring EASAs endringsforslag Opinion 04/2021 “A continuing airworthiness management organisation (CAMO) for a single air carrier business...

17. nov 2021 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for landingsplass Hønefoss helikopterplass, Ringerike sykehus

Vestre Viken HF v/Ringerike sykehus har søkt om fornyelse av konsesjon for landingsplassen Hønefoss helikopterplass, Ringerike sykehus.

11. nov 2021 - Høring avsluttet
Side