Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 41 til 48 av 243

Høring – forslag om opprettelse av nytt permanent fareområde og fjerning av eksisterende fareområde, Stavanger

Luftfartstilsynet har på høring et forslag om å opprette et nytt fareområde EN DXXX Klepp, og å fjerne eksisterende fareområde EN D256 Vigdel I, utenfor Stavanger...

20.12.2022 - Høring avsluttet

Høring – søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for sjøflyplass i Haugesund

Scandinavian Seaplanes AS (org 816761352) har søkt Luftfartstilsynet om en midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for landingsplass, knyttet til etabler...

20.12.2022 - Høring avsluttet

Høring – Endrede konsesjonsvilkår, Taraldrud

Søknad om endrede konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud – oppdatert søknad og ny støyberegning.

20.12.2022 - Høring avsluttet

Høring – Forskrift om endring av forskrift om restriksjonsområde EN R101 Grenland

Luftfartstilsynet har på høring forslag om endring av restriksjonsområde EN R101 Grenland, Telemark.

20.12.2022 - Høring avsluttet

Høring – Ny forskrift om mikrolette luftfartøy

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til ny nasjonal forskrift om luftfart med sportsfly.

16.12.2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om konsesjon for Nordfjordeid helikopterplass Løkjaneset

Fjord helikopter AS har søkt om konsesjon for Nordfjordeid helikopterplass, Løkjaneset.

28.11.2022 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2022-10 Forbedring av passasjer overlevelsesevne i helikopter etter eventuelt havari – kollisjonsmotstandige drivstoffsystemer

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2022-10 Improvement in the survivability of rotorcraft occupants in the event of a crash Phase 1 – Crash resistant fuel systems...

22.11.2022 - Høring avsluttet

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Drammen helikopterplass, sykehuset

Konsesjonshaver Vestre Viken HF har søkt om fornyet konsesjonen for Drammen helikopterplass, sykehuset.

17.11.2022 - Høring avsluttet
Side