Hopp til innhold

Høring – Søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for sjøflyplass i Haugesund

Scandinavian Seaplanes AS (org 816761352) har søkt Luftfartstilsynet om en midlertidig dispensasjon fra kravet om konsesjon for landingsplass, knyttet til etablering og drift av en sjøflyplass i Karmsundet i Haugesund. Søknaden gjelder flyging i sommersesongen 2024, og sammenheng med at Luftfartstilsynets dispensasjon gitt for 2023 ikke ble benyttet av selskapet.

Luftfartstilsynet sitt høringsbrev ligger vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk helst høringsinnspill med ref.: 22/29323.

Høringsfristen er 4. april 2024. Dersom det er behov for lengre høringsfrist, ber vi om at dette formidles gjennom en egen forespørsel.

Publisert: 15.02.2024