RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 106 til 120 av 165

Endring av Luftfartstilsynets praksis om godkjenning av nye kurs hos registrerte fasiliteter (flyskoler)

AIC-N 05/17 24 MAR

09. jun 2018

Godskriving av militær flygerutdanning

AIC-N 03/17 9 FEB

09. jun 2018

Godkjenning/akseptering av ledende personell i luftfartsvirksomhet

AIC-N 01/17 26 JAN

09. jun 2018

Akseptering av ledende personell i luftfartselskaper

AIC-N 02/17 26 JAN

09. jun 2018

Oppheving av BSL B 2-1

AIC-N 22/16 14 OKT

09. jun 2018

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2016/1199 – endrede regler om PBN, NCO, NCC m.m

AIC-N 20/16 26 SEP

09. jun 2018

Norske luftfartsselskapers virksomhet i utlandet

AIC-N 19/16 22 SEP

09. jun 2018

Beregning av beslutningshøyde ved instrumentinnflyging med kun én flyger

AIC-N 18/16 16 SEP

09. jun 2018

Endring av forskrift om arbeidstid med mer hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4)

AIC-N 16/16 06 JUL

09. jun 2018

Operasjonelt direktiv med krav om bruk av fly med trykkabin

AIC-N 14/16 01 JUN

09. jun 2018

Gjennomføring av forordning (EU) 2015/2338 som inneholder nye krav til flygeregistratorer, undervannslokaliseringsenheter og sporing av fly (aircraft tracking)

AIC-N 13/16 25 MAI

09. jun 2018

12/16 Gjennomføring av forordning (EF) nr. 73/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1029/2014 (ADQ) i norsk rett

AIC-N 12/16 20 MAI

09. jun 2018

11/16 Trenings- og erfaringskrav til piloter for flyging med underhengene last – Alt.MoC. til SPO.SPEC.HESLO.100

AIC-N 11/16 11 MAI

09. jun 2018

10/16 Ny forskrift om sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel (BSL D 2-10)

AIC-N 10/16 04 MAI

09. jun 2018

07/16 Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

AIC-N 07/16 08 APR

09. jun 2018
Side