RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 151 til 165 av 165

Nye regler om innleie av luftfartøy

AIC-N 20/11 25 OKT

09. jun 2018

Allmennflyging – dispensasjonsmulighet fra krav til ADF

AIC-N 06/11 22 FEB

09. jun 2018

Luftfartstilsynet varsler om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy:

AIC-N 05/11 21 FEB

09. jun 2018

Godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 Organisasjoner

AIC-N 03/11 07 FEB

09. jun 2018

Misbruk av lasere – belysning av fly og ATC-tårn

AIC-N 02/11 18 JAN

09. jun 2018

Sammenblanding av kallesignaler

AIC-N 01/11 06 JAN

09. jun 2018

Denne AIC erstatter AIC N 14/10 HELIKOPTERFLYGING OVER VANN

AIC-N 30/10 02 NOV

09. jun 2018

Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner

AIC-N 13/09 05 MAI

09. jun 2018

Overgangen fra norske flyteknikersertifikater og - kvalifikasjoner til Part-66 vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

AIC-N 19/06 23 MAI

09. jun 2018

ACAS II Safety Bulletin no. 6

AIC-N 25/05 24 MAI

09. jun 2018

Faren forbundet med å fly for nær helikoptre - Rotorvirvler

AIC-N 48/04 23 NOV

09. jun 2018

Bruk av oksygen over 10 000 fot

AIC-N 45/04 18 NOV

09. jun 2018

Tanking fra bensinfat og kanner som ikke er en del av faste anlegg

AIC-N 44/04 10 NOV

09. jun 2018

Vinteroperasjoner– avising/anti-ising– prosedyrer

AIC-N 50/02 17 OKT

09. jun 2018

Retningslinjer for utstedelse av rutetillatelse til skandinaviske flyselskap for trafikkering av visse internasjonale flyruter (regelmessig passasjertrafikk)

AIC-N 09/00 01 MAR

09. jun 2018
Side