RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 136 til 150 av 165

Statistiske oppgaver over samlet flygevirksomhet

AIC-N 14/14 13 OKT

09. jun 2018

Krav for forlengelse av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø)

AIC-N 12/14 29 SEP

09. jun 2018

Vedtakelse av forskrift som innlemmer kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 2011 om felles krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen i Det felles europeiske luftrom, i norsk rett

AIC-N 08/14 03 SEP

09. jun 2018

Amatørbygde luftfartøy

AIC-N 07/14 01 APR

09. jun 2018

Endring i forskrift om samvirkningsevnen i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

AIC-N 02/14 17 FEB

09. jun 2018

Krav for sertifisering av besetningsmedlemmer på annex II luftfartøyer

AIC-N 26/13 19 DES

09. jun 2018

Cessna SID for fly i 100 og 200 serien

AIC-N 24/13 25 NOV

09. jun 2018

VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo området

AIC-N 21/13 03 SEP

09. jun 2018

Effektivt kvalitetssystem (erstatter AIC-N 11/13)

AIC-N 17/13 25 JUL

09. jun 2018

Forskrift om gjennomføring av forordning 1178/2011 – "Regulation on Aircrew"

AIC-N 12/13 07 JUN

09. jun 2018

Luftfartstilsynet gjør alle som utfører vedlikehold av luftfartøy oppmerksom på risiko for FOD ved bruk av absorbentprodukter.

AIC-N 06/13 06 MAI

09. jun 2018

Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

AIC-N 17/12 20 DES

09. jun 2018

Allmennflyging - mulighet for dispensasjon fra krav til fastmontert nødpeilesender

AIC-N 16/12 06 OKT

09. jun 2018

Behandling av avvik etter "Airworthinees Review", herunder "Inconclusive" eller "Incomplete Airworthiness Review"

AIC-N 21/11 11 NOV

09. jun 2018

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS – nye regler om lisenser til luftfartsselskaper

AIC-N 23/11 02 DES

09. jun 2018
Side