Nyheter

Regelverksprat er ute med ny episode

Datakriminalitet er en økende trussel og luftfarten er intet unntak. I denne episoden av Regelverksprat snakker vi om cyber security og det nye regelverket som ko...

12. nov 2021

Norske flysikkerhetsresultater 2020

Luftfartstilsynet jobber hele tiden for å bidra til en sikker og samfunnsnyttig luftfart. I fjor publiserte vi for første gang en sikkerhetsgjennomgang av foregåe...

22. okt 2021

Saksbehandlingstid flymedisin

På grunn av ressursmessige årsaker forventer vi en økning i saksbehandlingstiden for alle flymedisinske saker i en periode fremover.

21. okt 2021

Konferansen "Sikker integrering av droner 2021"

Velkommen til konferansen Sikker integrering av droner 2021 i regi av Luftfartstilsynet. Vi inviterer til to dager for fag, oppdatering, spørsmål og diskusjon.

20. okt 2021

Forvirrende e-post om fornyelse av registrering som droneoperatør

De siste dagene har flere registrerte droneoperatører mottatt forvirrende e-poster fra Luftfartstilsynet om fornyelse av sin registrering.

05. okt 2021

Arendalsuka 2021: Utslippsfri luftfart – Norge som arena og tyngdepunkt

Luftfartstilsynet, Avinor, SINTEF og Norsk Industri har det siste halvåret kartlagt grunnlaget for en kraftsamling for utslippsfri luftfart, med særlig fokus på e...

12. aug 2021

Nytt regelverk for standard bakgrunnssjekk

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift som endrer forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL-SEC). Endringene gir utfyllende og pr...

06. jul 2021
Side