Hopp til innhold

Luftfart og brexit

Brexit

Storbritannia forlot EU-samarbeidet 1. februar 2020. EU og Storbritannia ble før det enige om en overgangsavtale som skulle gjelde til og med 31. desember 2020. Etter nye forhandlinger ble EU og Storbritannia 23. desember 2020 enige om en handelsavtale som skal regulere forholdet mellom EU-statene og UK fra 1. januar 2021.

Den nye avtalen innebærer at Storbritannia fra 1. januar 2021 ikke lenger har status som EASA-medlem. I forhold til luftfartsregelverket som gjelder for Norge som EØS-land, og som også gjelder i EU-landene, regnes nå Storbritannia som et tredjeland.

Det er på mange områder mulig å søke om godkjenning også for aktører som holder til i tredjeland. EUs luftfartsbyrå EASA har opplyst om at de har utstedt tredjelandssertifikater til de organisasjonene fra Storbritannia som har søkt om dette. Mer informasjon finner du på sidene til EASA.

Du finner mer informasjon om konsekvenser av at UK ikke lenger er EASA-medlem her. Se spesielt FAQ for svar på en del spørsmål om status for UK aktører.

Norge skal forhandle BASA med UK

Handelsavtalen mellom EU og Storbritannia inneholder 2 deler på luftfartsområdet: En del som tilsvarer en luftfartsavtale, og en del som tilsvarer en BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement).

Norge og Storbritannia har allerede inngått en luftfartsavtale som sikrer lufttrafikken mellom landene. Denne ble undertegnet 16. desember.

Det skal nå forhandles om en BASA med Storbritannia som i innhold vil være tilsvarende den avtalen som EU og Storbritannia har inngått. Det er ikke klart når avtalen vil kunne være på plass.

Om britiske designsertifikater

Luftfartstilsynet har gjort et vedtak som innebærer at norske aktører er likestilt med EU-aktører så langt det gjelder de design- og produksjonssertifikatene som er omhandlet i avtalen mellom EU og Storbritannia. Følgende er omfattet, både eksisterende sertifikater som var utstedt før 1. januar 2021, og nye sertifikater utstedt 1. januar 2021 eller senere av britisk organisasjon under godkjenning fra CAA UK:

 • Typesertifikater, inkludert begrensede typesertifikater
 • Supplerende typesertifikater
 • Godkjennelse av reparasjoner
 • TSO-godkjenninger (Technical Standard Order)
 • Produksjonssertifikater

Dette betyr for eksempel at norske aktører kan kjøpe og installere utstyr fra Storbritannia som har CAA Form 1.

De svarene som er gitt i EASA FAQ gjenspeiler nå situasjonen også for norske aktører. Se spesielt det som gjelder designsertifikater og produksjonsorganisasjoner.

Vedtaket vil gjelde inntil en avtale mellom Norge og Storbritannia er på plass.

Inntil videre må norske organisasjoner, for å kunne utstede EASA Form 1 som også er gyldig i Storbritannia, ha godkjenning fra CAA UK. Se mer informasjon fra CAA UK. Også norske designorganisasjoner må inntil videre ha godkjenning fra CAA UK for installasjon av design på britiskregistrert luftfartøy. Se mer informasjon fra CAA UK. Dersom noen opplever problemer knyttet til prosessen med godkjenning fra CAA UK eller aksept av dokumenter utstedt av norsk organisasjon, ta kontakt med Luftfartstilsynet.

Hva skjer i Storbritannia?

Det er på britisk side gjort flere tiltak for å sikre minst mulig grad av problemer for UK aktører. CAA UK opplyser om følgende:

 • all current EASA technical requirements have been transposed into UK domestic regulation and will be applicable from 1 January 2021;
 • all type certificates and certificates of release to service for aeronautical products and parts issued on or before 31 December remain valid;
 • all other certificates, approvals and licenses issued in accordance with EASA requirements that are in effect on 31 December will remain valid under UK law for two years unless they expire sooner;
 • To avoid confusion, a letter confirming the validity of Certificates of Airworthiness, Airworthiness Review Certificates and Noise Certificates that make reference to EU regulations or EASA forms will be carried onboard UK-registered aircraft at all times. A sample of the letter is here.
 • flight crew carrying a non-UK CAA licence issued by an EASA Member State or Switzerland who operate UK-registered aircraft, must carry a ‘general validation’ with their licence. This is issued by the UK CAA. This is available here for download.
 • the UK's existing safety arrangements with countries beyond the EU will continue;
 • new UK CAA systems for approving aircraft parts and licensing overseas airlines will come into effect;
 • consumer protection for air travelers will be as strong as before; and
 • aviation security standards will be maintained as rigorously as before.