Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 217 til 224 av 243

Høring av utkast til gjennomføringsforskrift i forbindelse Part-66 L - endringsforordning til forordning (EU) nr. 1321/2014

19.11.2018 - Høring avsluttet

Høring - Etablering av et midlertidig fareområde vest av Karmøy

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Marine Energy Test Centre, heretter METCentre, å opprette ett midlertidig fareområde i forbindelse med te...

09.11.2018 - Høring avsluttet

Høring - Søknad om dispensasjon fra krav om konsesjon for helikopterplasser i kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Forsand i Rogaland

31.10.2018 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2018-12 – reduksjon av rullebanehendelser – forslag til endring av forordning (EU) 2015/640 Part-26

Luftfartstilsynet har på høring EASAs NPA 2018-12 «Reduction of runway excursions», som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) 2015/640,...

19.10.2018 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

16.10.2018 - Høring avsluttet

Høring – Etablering av to nye restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018

På grunnlag av søknad fra Forsvaret, og etter gjennomført alminnelig høring, vedtok Luftfartstilsynet 30. mai 2018 forskrift om opprettelse av 16 midlertidige res...

28.09.2018 - Høring avsluttet

Høring om luftromskrav og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN)

Høring om forordning (EU) nr. 2018/1048 om luftromskrav og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN).

07.09.2018 - Høring avsluttet

Høring - søknad om konsesjon for helikopterplass ved UNN Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremlagt en søknad om konsesjon for en midlertidig helikopterplass i tilknytning til sykehuset i Narvik.

28.08.2018 - Høring avsluttet
Side