Hopp til innhold

Høring av EASA gebyrforordning - forordning (EU) 2019/153

Luftfartstilsynet har på høring EASA gebyrforordning (EU) 2019/2153, som gjennomføres ved endring i forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Gebyrforordningen regulerer de gebyrer og avgifter som brukes til finansiering av EASA og som betales av de som har sertifikater utstedt av EASA, eller som søker om trening eller behandling av klagesaker e.l. Høringsnotat, utkast til endringsforskrift og forordningsteksten følger vedlagt.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Torgeir Øines (e-post tor@caa.no eller telefon 906 38 699).

Høringsfristen er 19. februar 2020.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Også andre enn høringsinstansene kan sende svar på høringen.

Vennligst merk eposten eller brevet med saksnummer 20/01587.

Publisert: 22.01.2020