Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Narvik helikopterplass, Djupvik

Helitrans AS har satt frem en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Narvik helikopterplass, Djupvik.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Helitrans AS.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 19/21444.

Høringsfrist: 8. mai 2020.

Publisert: 06.02.2020