Hopp til innhold

Høring - Søknad om fornyet konsesjon, Jølster helikopterplass, Klakegg

Fjord Helikopter AS har søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Jølster helikopterplass, Klakegg.

Samtlige høringsdokumenter er imidlertid tilgjengelige på www.luftfartstilsynet.no, under fanen «Høringer».

Vi ber om at eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes til Luftfartstilsynet innen 15. april 2020.

Innspill bes sendt på e-post til postmottak@caa.no, eller pr ordinær post til adresse: Luftfartstilsynet, Pb 243, 8001 Bodø.

Alle høringsinnspill bes merket med referanse 17/00552.

Publisert: 14.02.2020