Hopp til innhold

Høring - endringer i forordning (EU) 2015/1998 - Utvidelse av One Stop Security og krav til godkjennelse av teknisk utstyr

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften). Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2015/1998 som fastsetter de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet.

Endringene som omtales i høringen her omfatter i det vesentligste utvidelse av området for One Stop Security (OSS) og krav til godkjennelse av teknisk utstyr. Regelverket vil i påvente av EØS- gjennomføring bli gjennomført i norsk rett med oppdatering av securityforskriften § 3.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Sissel Walla Strandås, tlf. 997 78 755 (sst@caa.no

Høringsfristen er 12.03.2020.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Publisert: 03.02.2020