Hopp til innhold

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – Evaluering av Ground Handling Services

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring i forbindelse med evaluering av bakketjenester på europeiske lufthavner.

Som et ledd i EUs luftfartsstrategi, har EU-Kommisjonen igangsatt en evaluering av regelverket på området bakketjenester på lufthavn. Direktiv 1996/67/EF er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 3. november 2000 nr. 1096 om lufthavnrelaterte tjenester.

Gjennom evalueringen ønsker Kommisjonen å få belyst hvordan regelverket har fungert og om markedet for denne typen tjenester har endret seg som følge av regelverket. Dette er en åpen høring hvor alle organisasjoner og innbyggere inviteres til å komme med innspill til arbeidet. Fristen for å gi tilbakemelding er 23. april 2020.

Du finner mer informasjon om høringen her.

Publisert: 31.01.2020