Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Arendal helikopterplass, Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF har søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Arendal helikopterplass, for å fortsette å kunne drive luftambulansetjeneste ved Sørlandet sykehus HF.

Samtlige høringsdokumenter er tilgjengelige på www.luftfartstilsynet.no, under fanen «Høringer». Vi ber om at eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes til Luftfartstilsynet innen 15. april 2020.

Innspill bes sendt på e-post til postmottak@caa.no, eller per ordinær post til adresse: Luftfartstilsynet, Pb 243, 8001 Bodø.

Alle høringsinnspill bes merket med referanse 15/03640.

Publisert: 14.02.2020