Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om flyværtjeneste

BSL G 7-1

28. jan 2008 - ATM/ANS

Forskrift om lufttrafikkledelse

BSL G 8-1

01. jul 2011 - ATM/ANS

Forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

BSL G 9-1

27. okt 2015

Forskrift om avgift på flysikringstjenester

BSL G 10-1

19. des 2014 - Gebyr og avgifter
Side