Hopp til innhold

Flysertifikat for lette luftfartøy (LAPL)

Dette sertifikatet gir deg rett til å fly lette luftfartøy. Flygersertifikat for lette luftfartøy finnes for fly, helikopter, varmluftsballong og seilfly. Her finner du informasjon om å fly med sertifikatet Light Aircraft Pilot Licence (Aeroplane), LAPL (A).

LAPL(A) bygger på et europeisk regelverk og gir deg automatisk rett til å fly nær sagt hvor som helst i Europa. LAPL(A) er ikke bygget på noen internasjonal FN-standard, og vil dermed ikke være anerkjent i for eksempel USA eller India. Her skiller LAPL seg fra PPL.

Påbygging

LAPL(A) kan påbygges med tilleggsrettighet for akro-, slep-, mørke, og fjellflyging. Sertifikatet kan ikke utvides med tomotorsrettighet, instrumentbevis, turbin- eller instruktørrettighet. Du kan heller ikke utvide med flerpilotsrettighet eller rettigheter på fly som krever egen typerettighet med LAPL. Dette sertifikatet kan konverteres til et PPL når kravene for PPL er oppfylt.

LAPL(A) kan tilknyttes privilegie for å fly énmotorsfly med rettigheten SEP eller TMG for turmotorseilfly. Dersom du har en LAPL(A) med SEP må tilvenning gjennomføres i tråd med oversikten du finner her

Når det gjelder LAPL(A) med TMG privilegie gjelder det krav om familisering mellom de forskjellige flyene du ønsker å fly. 

Vil du vite mer om tilvenning og differansetrening kan du lese mer om dette her

Begrensninger

LAPL(A) er begrenset til én stempelmotor og til maksimalt 2000 kg avgangsvekt, og det kan maksimalt være fire personer om bord i flyet du flyr, altså deg og tre passasjerer. 

Alder

Du kan begynne å fly, uavhengig av alder. Det finnes ingen aldersgrense for å ta flytimer. For å fly et motorfly solo, altså alene om bord, må du ha fylt 16 år. For å få utstedt LAPL for fly og helikopter må du ha fylt 17 år. For LAPL for seilfly og ballong kan sertifikatet utstedes straks du er 16 år.

Hvordan oppnå LAPL

Forberedelser

Flymedisinsk undersøkelse

Det kan være smart å ta legeundersøkelsen før du investerer tid og penger i en flygerutdannelse. Dersom du har tenkt deg en karriere som flyger må du tilfredsstille strengere medisinske krav sammenlignet med kravene for privatflyging. 

En LAPL-legeattest kan utstedes av din fastlege eller du kan benytte en flylege.

Her finner du oversikt på flyleger.

Finansiering 

Sørg for å ha en plan for finansiering på plass før du begynner å fly. For at du skal lære raskest mulig er det viktig med kontinuitet i flygingen og ikke må stoppe opplæringen fordi du ikke har råd til å fortsette. Husk også at teorien kun er gyldig i 24 måneder fra tidspunktet du besto eksamen.

Tilgang til flyplasser

For å ta et flysertifikat kreves det ikke bakgrunnsjekk, men du trenger dette for å få adgangkort til lufthavnene. 

Du kan lese mer om bakgrunnsjekk her.

Finn en flyskole som passer deg

Hør gjerne litt rundt med andre som har tatt flysertifikat. Det er viktig å finne en skole som har tilstrekkelig tilgjengelig fly, instruktører og flyplass for trening. Det er også lurt at du forsikrer deg om at skolen har nødvendig tillatelser til å tilby opplæring.

Teorikurs

Teorikurset kan gjennomføres som fjernundervisning eller klasseromsundervisning. Ikke alle flyskoler tilbyr klasseromsundervisning. Du må derfor høre med den enkelte skole hva slags undervisning de kan tilby. Det kan også være smart å høre om skolen tilbyr støtteundervisning om du skulle trenge dette. 

Teorien består av følgende ni fag:

1. Air law and ATC procedures (Luftfartslovgivning og lufttrafikktjenesteprosedyrer)
2. Human performance (Menneskelige ytelser)
3. Meteorology (Meteorologi)
4. Communications (Kommunikasjon)
5. Principles of flight (Flyteori)
6. Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer)
7. Flight performance and planning (Ytelser og planlegging)
8. Aircraft general knowledge (Luftfartøyslære)
9. Navigation (Navigasjon)

Her kan du lese mer om pensum og læremateriell for PPL og LAPL.

Praktisk flyging

Du må gjennomføre flyging sammen med instruktør. Den praktiske flygingen er delt opp i blokker med med fokus på forskjellige områder. Først vil du lære grunnleggende håndtering av flymaskinen, deretter må du lære å betjene radio, tilpasse flygingen annen trafikk og for eksempel håndtering av nødsituasjoner. Den praktiske flygingen består av minimum 30 timer flyging som skal lære deg å håndtere flyet i mange ulike situasjoner, både normal operasjon og nødprosedyrer.

Skolen skal ha et opplæringsprogram som viser hvilke øvelser du må beherske. Det er viktig at du forbereder deg godt før flyging og får en god gjennomgang av instruktøren både før og etter flyging. 

En del av kurset gjennomfører du som soloflyging. Det vil si at du flyr alene, men instruktøren er tilgjengelig på bakken. Solodelen omfatter avgang og landingstrening, forskjellige flyøvelser og navigasjonsflyging.

Teorieksamen

Du må bestå teorieksamen før du flyr opp til flysertifikatet. Eksamen gjennomføres som en flervalgsprøve i de ni fagene og du må minimum ha 75% rett svar for å bestå.

Her kan du lese eksamensreglene og tid du har tilgjengelig per fag.

Oppflyging

Når du har gjennomført og bestått teorieksamen og skolesjekk kan skolen melde deg opp til oppflyging der en kontrollant vurderer dine kunnskaper og ferdigheter. Oppflygingen er også kjent som ferdighetsprøve (Skill test). 

Dersom du består ferdighetsprøven har kontrollanten anledning til å utstede et midlertidig tillatelse du kan benytte frem til du får sertifikatet tilsendt av Luftfartstilsynet.

 

Opprettholdelse

Det er ikke utløpsdato på LAPL-sertifikatet og det er heller ikke utløpsdato på privilegier tilknyttet sertifikatet. 

For å holde LAPL (A)-privilegiet gyldig må man i løpet av de siste 24 månedene ha fløyet minimum 12 timer som fartøysjef, med instruktør eller soloflyging under veiledning av instruktør. Dette må inkludere 12 avganger og landinger, og én time med instruktør. Flygetiden skal regnes fra dato til dato, løpende, gjennom 24 måneder. 

For LAPL (H) er tilsvarende timekrav seks timer som fartøysjef, med instruktør eller soloflyging under veiledning av instruktør. Dette må inkludere seks avganger og landinger, og én time med instruktør, i løpet av siste 12 måneder. Referanse til regelverket er FCL.140.A og FCL.140.H.

Følgende skjema skal benyttes av kontrollanten i forbindelse med ferdighetskontroll:
NF-1088 Light Aircraft Pilot Licence LAPL(A) Aeroplane

Etter å ha gjennomført PC, vil dine erfaringskrav være oppfylt for de neste 24 månedene. Velger du å fly med instruktør for å oppnå erfaringskravet, må du passe på at du kontinuerlig tilfredsstiller erfaringskravene for de siste 24 månedene de neste dager, uker og måneder som kommer.

Bytte til LAPL 

Dersom du ønsker å bytte til LAPL kan du gjøre dette ved å sende inn følgende skjema:
NF-1087 E Søknad om bytte fra ATPL CPL PPL til LAPL

Gebyr

Luftfartstilsynet krever gebyr for behandling av søknad om utstedelse av flysertifikater. Du finner satsene for gebyr i BSL A 1-2 Gebyrforskriften.