Hopp til innhold

Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 54

Hvordan bytte sertifikat til LAPL?

Hvordan bytte sertifikat til LAPL? Du kan søke om å endre et PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat med gyldig rettighet på SEP eller TMG til LAPL. Søknadsskjema NF-1087 E skal benyttes. Se for øvrig

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige?

Korleis blir LAPL-privilegium haldne gyldige? For å halda LAPL (A)-privilegiet gyldig må ein  dei siste 24 månadene ha floge minimum 12 timar som fartøysjef, med instruktør eller soloflyging

Forlenge gyldighet med ferdighetskontroll

Hvordan er de administrative prosedyren knyttet til å forlenge gyldighet med en ferdighetskontroll (PC)? Etter gjennomført og bestått PC (Proficiency Check) skal kontrollanten gi originalt

Dokumentasjon ved utstedelse av PPL EASA-sertifikat

Hvilken dokumentasjon skal sendes inn til Luftfartstilsynet for utstedelse av PPL EASA-sertifikat? Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema: Kopi av ICAO- eller

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra tredjeland

Hvilken dokumentasjon skal sendes Luftfartstilsynet ved utstedelse av CB-IR basert på erfaring opptjent på sertifikat fra tredjeland (third country licence issued according to ICAO annex 1)? Du

Differensierings- og familiariseringstrening

Må differensierings- og familiariseringstrening gjøres ved en flyskole (ATO/RF)? Nei, differensieringstrening og familiariseringstrening er ikke eget skoleprogram, og det er derfor ikke krav om

Fornye utløpt SEP-rettighet

Hvordan går jeg fram for å fornye en utløpt SEP (land)-rettighet? Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du

Fornye utløpt MEP-rettighet/IR-rettighet

Hvordan fornyer jeg en utløpt MEP-rettighet og /eller IR-rettighet? Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon AFIS

Jeg er AFIS-fullmektig og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat? Ja. Det gis ikke kreditt for kommunikasjonsfaget til PPL/LAPL eller

Gjennomføre Proficiency Check i utlandet

Jeg har gyldig EASA CPL-sertifikat ME/IR utstedt i Norge. Jeg ønsker å gjennomføre PC på ME og IR i utlandet, hvis mulig. Hvordan går jeg frem for å få til dette? Du kan ta kontakt med en hvilken

Utenlandskregistrerte fly i Norge

Har man lov til å føre utenlandskregistrerte fly i Norge som norsk statsborger? Det er sertifikatet som avgjør hvilke fly du kan fly, ikke statsborgerskapet. Det er imidlertid begrensninger når

Endre utstederland til Norge

Hvordan går jeg fram for å endre utstederland til Norge på mitt sertifikat? Send søknad om «Change of competent authority», skjema NF-1057E, til Luftfartstilsynet.

Side