Hopp til innhold

Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 25 til 36 av 55

Kreditt for flygetid i Forsvaret

Får jeg kreditt for flygetid opptjent i Forsvaret ved konvertering til sivile sertifikater? Se AIC-N 15/22 03 NOV (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.

Vandelsattest for å bli pilot

Kreves det vandelsattest for å bli pilot? Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til

Legeattest/medical

Kan jeg benytte fastlegen for utstedelse av LAPL medical (legeattest)? Fastleger kan i dag utstede legeattest for Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) under forutsetninger som beskrevet her (se

Hvordan bli pilot

Hvordan går jeg fram for å bli pilot? Kontakt en flyskole. Du finner en oversikt over godkjente flyskoler i Norge på våre nettsider og hos Norges Luftsportforbund.

EASA-sertifikaters gyldighet

Hvor lenge er EASA-sertifikater gyldige? Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato, men en rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har utløpsdato.

Forlenge rettigheter med svensk kontrollant

Kan en svensk kontrollant forlenge rettigheter i mitt sertifikat? Ja, en svensk kontrollant kan forlenge rettigheter i ditt sertifikat.

Betydning av tredjeland

Hva menes med tredjeland/«third country»? Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.

VFR i Norge på sertifikat fra tredjeland

Tidligere kunne man fly VFR i Norge i inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland. Hvorfor er ikke dette mulig lenger? Regler i Commission Delegated Regulation (EU) 2020/723, Article 8 (3),

Kan jeg fly med LAPL-privilegier med et PPL-sertifikat når jeg kun har gyldig LAPL-medical?

Ja, du kan fly med LAPL-privilegier med et PPL selv om du kun har gyldig LAPL-medical. Det forutsettes at din SEP klasserettighet fortsatt er gyldig (ikke gått ut over utløpsdato som angitt i

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 2

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 2? Førstegangsundersøkelse eller undersøkelse for forlengelse/fornyelse av legeattest klasse 2 kan gjøres hos enhver flylege med

Forlenge rettighet uten gyldig legeattest

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre Proficiency Check (PC) med kontrollant? Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef

Ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland

Jeg ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland. Hva er fremgangsmåten? Det er samme fremgangsmåte om det er en

Side