Hopp til innhold

Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 37 til 48 av 55

Fornye utløpt rettighet i Part-FCL sertifikat når en har gyldig rettighet i sertifikat fra tredjeland

Jeg har både sertifikat fra tredje land og EASA Part-FCL sertifikat med samme rettighet (uten begrensning). Rettigheten i tredjeland sertifikat er gyldig mens den er utløpt i EASA Part-FCL

Ønsker innført rettighet fra tredjeland i mitt EASA Part-FCL sertifikat

Jeg flyr på en rettighet på sertifikat fra tredjeland og ønsker innført rettigheten i mitt EASA Part-FCL sertifikat. Hvilke valg har jeg? Etter Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723,

Hvordan kan jeg dokumentere at jeg har gjennomført Advanced UPRT kurs?

Hvordan kan jeg dokumentere at jeg har gjennomført Advanced UPRT kurs? Alle som gjennomfører integrert utdanning til CPL, må også gjennomføre kurs i Advanced UPRT (Upset Prevention and Recovery

Teorieksamen og praktisk flytrening i ulike land

Er det mulig å ta teorieksamen i ett land og praktisk flytrening og ferdighetsprøve i et annet land? Utdanning ved godkjente flyskoler i land som er medlem av Det europeisk flysikkerhetsbyrået

Rekker ikke å gjennomføre oppflyging

Jeg rekker ikke å gjennomføre oppflyging før utløpet av teorieksamen. Kan jeg få en forlengelse av gyldigheten på min teorieksamen? Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL)

Oppbygging av PPL-eksamen

Hvordan er PPL-eksamen bygget opp? Eksamen til PPL (Private Pilot Licence) består av ni fag med 20 oppgaver per fag. Oppgavene er flervalgsoppgaver der du får ett spørsmål og fire

Markeringstusj på kart under eksamen

Er det lov å bruke markeringstusj og markere «airways», flyplasser og lignende på kart som skal brukes under eksamen? Du kan bruke markeringstusj i for eksempel «Jeppesen Airway Manual», men det

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra flyskole

Hvilken dokumentasjon skal sendes til Luftfartstilsynet for utstedelse av CB-IR gjennomført ved en flyskole (ATO)? Du skal benytte skjema NF-1112E, og blant annet sende inn dokumentasjon for

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt?

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt? Dersom man ikke oppfyller kravene til gyldighet, kan man fly en ferdighetskontroll (Proficiency Check, PC) med kontrollant eller gjøre

Touring Motor Glider med PPL

Kan jeg fly TMG (Touring Motor Glider) med PPL? Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP (land) og SEP (sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP

Benytte kontrollant med svensk bevis

Kan jeg benytte kontrollant som har kontrollantbevis utstedt av Transportstyrelsen (Sverige) til en Proficiency Check (PC)? Med et Part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon mikrofly

Jeg flyr mikrofly og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat? Ja, dersom du flyr mikrofly må du likevel ta teorieksamen og praktisk

Side