Hopp til innhold

Ofte stilte spørsmål om deling av kostnader og introduksjonsflyging

I utgangspunktet er all flyging det betales for kommersiell flyging. I det nye regelverket gjør vi unntak for deling av kostnader og for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat. Det er viktig å merke seg at disse lettelsene i regelverket ikke gjelder for komplekse luftfartøy (se definisjon i grunnforordningen 216/2008).

Viser treff 1 til 12 av 14

Hva menes med «organisasjon opprettet med sikte på å fremme rekreasjon og sportsflyging»?

EU-lov definerer dette som en ideell organisasjon etablert etter gjeldende nasjonal lovgivning med formål om å samle personer som deler samme interesse for allmennflyging enten for å fly for

Hvem kan fly? Må det være en instruktør?

Ikke nødvendigvis, men instruktører har kompetanse og erfaring som gjør dem spesielt godt egnet til å gjennomføre introduksjonsturer. For at eleven skal ha anledning til å loggføre flygingen må

Hvordan skal kostnadene deles?

Deltakerne på flygingen avgjør selv hvor stor andel den enkelte skal betale. I forskriften er det ikke angitt noen nedre eller øvre grense for beløp som den enkelte må betale. Piloten må også

Hvor lenge er «kort varighet»?

Dette er for skolen eller fartøysjefen å bestemme, med tanke på at formålet med turen er å gi en innføring i opplevelsen av å fly. De fleste introduksjonsturene i fly og helikoptre vil vanligvis

Kan passasjeren fly selv?

Ja, dersom flygingen utføres sammen med en instruktør som er tilknyttet et registrert lærested eller godkjent treningsorganisasjon.

Hva slags organisasjoner kan gjennomføre introduksjonsturer?

I tillegg til godkjente treningsorganisasjoner og registrerte læresteder, kan organisasjoner som er opprettet med sikte på å fremme rekreasjon og sportsflyging gjennomføre introduksjonsflyging på

Kan jeg utføre introduksjonsturer med et luftfartøy ikke registrert i Norge?

Dette er først og fremst avhengig av om luftfartøyet er registrert i Europa og har EASA-typesertifikat. Deretter er det avhengig av om det landet luftfartøyet er registrert i, har innført de nye

Kan jeg gjennomføre en flyging hvor vi deler kostnader til et annet land?

Fristen for å innføre nytt regelverk er august 2016. Vi kan derfor ikke gå ut fra at alle har innført regelverket før dette. Etter denne fristen skal reglene gjelde for alle luftfartøy med EASA

Hva er marginal aktivitet?

En marginal aktivitet anses som ubetydelig del av den totale timeproduksjon. Dette vil variere avhengig av hvor mange timer den enkelte organisasjon produserer. Organisasjoner som ønsker å tilby

Hva er en introduksjonsflyging?

Forskriften beskriver en introduksjonstur som «enhver flyging mot vederlag eller annen godtgjøring som består av en flytur av kort varighet, som tilbys av en godkjent treningsorganisasjon (ATO)

Kan deling av kostnader annonseres?

Av annonsen bør det klart gå fram at det er en kostnadsdelt flyging mellom privatpersoner (f.eks. venner, slektninger, kolleger, bekjente osv.). Annonsen skal ikke på noen måte gi inntrykk av at

Hvor kan jeg fly introduksjonsturer?

Denne type flyginger er såkalt a til a operasjoner. Det betyr at flygingen må starte og slutte på samme sted. Unntaket er flyging med ballong og seilfly.

Side