Ofte stilte spørsmål om deling av kostnader og introduksjonsflyging

I utgangspunktet er all flyging det betales for kommersiell flyging. I det nye regelverket gjør vi unntak for deling av kostnader og for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat. Det er viktig å merke seg at disse lettelsene i regelverket ikke gjelder for komplekse luftfartøy (se definisjon i grunnforordningen 216/2008).

Viser treff 1 til 12 av 14

Hvem kan dele kostnader?

Fartøysjefen eller operatøren av flyet er normalt ansvarlig for å betale for kostnadene ved drift av et luftfartøy, men dersom det er en privat flyging, kan de direkte kostnadene deles mellom alle

Kan deling av kostnader annonseres?

Av annonsen bør det klart gå fram at det er en kostnadsdelt flyging mellom privatpersoner (f.eks. venner, slektninger, kolleger, bekjente osv.). Annonsen skal ikke på noen måte gi inntrykk av at

Gjelder deling av kostnader for anneks II luftfartøy?

Dette er ikke avgjort på nåværende tidspunkt. Det vil bli utarbeidet en nasjonal driftsforskrift som beskriver hvilke EASA-regler som også skal gjelde for anneks II-luftfartøy.

Kan jeg gjennomføre en flyging hvor vi deler kostnader til et annet land?

Fristen for å innføre nytt regelverk er august 2016. Vi kan derfor ikke gå ut fra at alle har innført regelverket før dette. Etter denne fristen skal reglene gjelde for alle luftfartøy med EASA

Hva er en introduksjonsflyging?

Forskriften beskriver en introduksjonstur som «enhver flyging mot vederlag eller annen godtgjøring som består av en flytur av kort varighet, som tilbys av en godkjent treningsorganisasjon (ATO)

Hva slags organisasjoner kan gjennomføre introduksjonsturer?

I tillegg til godkjente treningsorganisasjoner og registrerte læresteder, kan organisasjoner som er opprettet med sikte på å fremme rekreasjon og sportsflyging gjennomføre introduksjonsflyging på

Hva er marginal aktivitet?

En marginal aktivitet anses som ubetydelig del av den totale timeproduksjon. Dette vil variere avhengig av hvor mange timer den enkelte organisasjon produserer. Organisasjoner som ønsker å tilby

Hvor kan jeg fly introduksjonsturer?

Denne type flyginger er såkalt a til a operasjoner. Det betyr at flygingen må starte og slutte på samme sted. Unntaket er flyging med ballong og seilfly.

Kan jeg utføre introduksjonsturer med et luftfartøy ikke registrert i Norge?

Dette er først og fremst avhengig av om luftfartøyet er registrert i Europa og har EASA-typesertifikat. Deretter er det avhengig av om det landet luftfartøyet er registrert i, har innført de nye

Hvordan skal kostnadene deles?

Deltakerne på flygingen avgjør selv hvor stor andel den enkelte skal betale. I forskriften er det ikke angitt noen nedre eller øvre grense for beløp som den enkelte må betale. Piloten må også

Hvor lenge er «kort varighet»?

Dette er for skolen eller fartøysjefen å bestemme, med tanke på at formålet med turen er å gi en innføring i opplevelsen av å fly. De fleste introduksjonsturene i fly og helikoptre vil vanligvis

Hvem kan fly? Må det være en instruktør?

Ikke nødvendigvis, men instruktører har kompetanse og erfaring som gjør dem spesielt godt egnet til å gjennomføre introduksjonsturer. For at eleven skal ha anledning til å loggføre flygingen må

Side