Hopp til innhold

Kan jeg utføre introduksjonsturer med et luftfartøy ikke registrert i Norge?

Dette er først og fremst avhengig av om luftfartøyet er registrert i Europa og har EASA-typesertifikat. Deretter er det avhengig av om det landet luftfartøyet er registrert i, har innført de nye reglene. Etter august 2016 skal alle land ha innført nytt regelverk, men det er gitt mulighet å innføre særkrav. Dette må da sjekkes for hvert enkelt land. For luftfartøy registret utenfor EU gjelder reglene i det landet hvor luftfartøyet er registrert.
Publisert: 18.04.2018