Hopp til innhold

Hvordan skal kostnadene deles?

Deltakerne på flygingen avgjør selv hvor stor andel den enkelte skal betale. I forskriften er det ikke angitt noen nedre eller øvre grense for beløp som den enkelte må betale. Piloten må også betale noe.
Publisert: 18.04.2018