Hopp til innhold

Hva er en introduksjonsflyging?

Forskriften beskriver en introduksjonstur som «enhver flyging mot vederlag eller annen godtgjøring som består av en flytur av kort varighet, som tilbys av en godkjent treningsorganisasjon (ATO) eller en organisasjon opprettet med sikte på å fremme rekreasjons eller sportsflyging, i den hensikt å tiltrekke nye elever eller nye medlemmer».
Publisert: 18.04.2018