Hopp til innhold

Hva er marginal aktivitet?

En marginal aktivitet anses som ubetydelig del av den totale timeproduksjon. Dette vil variere avhengig av hvor mange timer den enkelte organisasjon produserer. Organisasjoner som ønsker å tilby introduksjonsturer til ikke-medlemmer, bør vurdere å utarbeide et system for å registrere hvilke fly som har blitt benyttet til dette formålet. En organisasjon kan ikke bare basere seg på å fly introduksjonsturer alene.
Publisert: 18.04.2018