Hopp til innhold

Hva slags organisasjoner kan gjennomføre introduksjonsturer?

I tillegg til godkjente treningsorganisasjoner og registrerte læresteder, kan organisasjoner som er opprettet med sikte på å fremme rekreasjon og sportsflyging gjennomføre introduksjonsflyging på betingelse av at flyet drives på grunnlag av eierskap eller tørrleie (dry lease). Flygingen skal heller ikke skape profitt utenfor egen organisasjon. Og, når ikke-medlemmer av organisasjonen er involvert, skal slike flyginger bare representere en marginal del av den totale aktiviteten i organisasjonen.
Publisert: 18.04.2018