Hopp til innhold

Kan jeg gjennomføre en flyging hvor vi deler kostnader til et annet land?

Fristen for å innføre nytt regelverk er august 2016. Vi kan derfor ikke gå ut fra at alle har innført regelverket før dette. Etter denne fristen skal reglene gjelde for alle luftfartøy med EASA typesertifikat i hele EU. Dette gjelder ikke for anneks II-luftfartøy. Her vil det være variasjoner mellom de enkelte medlemslandene.
Publisert: 18.04.2018