Hopp til innhold

Flytelefonistsertifikat

Et flytelefonistsertifikat gir deg rett til å snakke på radiokanaler som benyttes i luftfarten. Dette sertifikatet er et frittstående sertifikat og benyttes gjerne av dem som flyr mikrofly, droner eller hang- og paraglider der rettigheten ikke er inkludert i andre flygebevis. For dem som tar flysertifikater som LAPL, PPL, CPL eller ATPL, inngår denne rettigheten i utdanningen og sertifikatet.

Du må minimum være 15 år for å ta et flytelefonistsertifikat. Du må også gjennomføre et teorikurs og bestå en teoretisk og en praktisk prøve.

Et radiotelefonistsertifikat er gyldig i ti år.

Hvordan oppnå et flytelefonisertifikat

 

Opplæring

Du må gjennomføre et teoretisk og praktisk kurs hos en godkjent organisasjon. Dette kan være en skole eller klubb.

Teoriprøve

Organisasjonen som tilbyr kurs melder deg opp til teorieksamen. Eksamen gjennomføres som en flervalgsprøve i de ni fagene og du må minimum ha 75 % rett svar for å bestå.

Her kan du lese eksamensreglene og tid du har tilgjengelig per fag.

Påmelding til teorieksamen

Praktisk prøve

Etter bestått teorieksamen kan du selv ta kontakt med godkjent kontrollant for å få gjennomført praktisk prøve og eventuelt språkprøve. Dette må du også gjøre dersom du har et flytelefonistsertifikat som er utgått og du ønsker det utstedt på nytt.

Liste over godkjente kontrollanter finner du her.

Praktisk prøve skal gjennomføres med reell toveis radiokommunikasjon på radioutstyr montert i luftfartøy eller tilsvarende. Dersom prøven ikke foregår som del av en flytur, skal radiokommunikasjon tilsvarende en flytur simuleres.

Under praktisk prøve kan du også avlegge en språkprøve i engelsk. Dette er nødvendig dersom du har planer om å benytte rettigheten i luftrom der det er krav til å etablere radiokontakt med for eksempel kontrolltårnet.
Du kan lese mer om språkprøven her.

Etter praktisk prøve må følgende skjema sendes til oss:

NF-1075 «Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat». Dersom språkprøve er gjennomført må i tillegg NF-1071 «Language Proficiency Rating Assessment Form» leveres.

Du kan enten levere disse i ordinær postgang eller som vedlegg til e-post.

Forlengelse, gjenutstedelse, duplikat eller navnendring

Du kan forlenge sertifikatet siste 12 måneder før det utløper. For å få forlenget et separat flytelefonistsertifikat må du ha betjent en radiotelefoniststasjon for luftfart i løpet av de siste 5 år. Hvis det er over 5 år siden du benyttet en radiostasjon sist, må du ta en ny praktisk prøve for flytelefoni før du søker om gjenutstedelse.

Har du et flytelefonistsertifikat som utløp før 1. januar 2001 (før innføring av JAR-FCL), må du avlegge både teorieksamen og praktisk prøve og eventuelt språkprøve. For flytelefonistsertifikater som utløp etter 1. januar 2001 er det nok å avlegge ny praktisk prøve.

Benytt skjema NF-1074 «Søknad om flytelefonistsertifikat» dersom du har behov for å forlenge, gjenutstedelse eller utføre andre endringer.

Søknad om separat flytelefonistsertifikat basert på PPL, CPL eller ATPL sertifikat

Dersom du har – eller har hatt – et flysertifikat og ønsker å få utstedt et separat flytelefonistsertifikat, kan har du anleding til dette dersom du har betjent en radiotelefoniststasjon for luftfart i løpet av de siste 5 år. Dette vil i praksis bety at du må ha hatt minst én gyldig rettighet i løpet av de siste 5 år.

Benytte skjema NF-1074 «Søknad om flytelefonistsertifikat».

Gebyr

Luftfartstilsynet krever gebyr for behandling av søknader tilknyttet flytelefonistsertifikat. Du finner satsene for dette i BSL A 1-2 Gebyrforskriften.