Språkferdigheter/Language Proficiency

Flygere som må bruke radiotelefonen under flyging, skal ikke utøve privilegiene knyttet til sine sertifikater og rettigheter med mindre de har en påtegning for språkferdighet i sine sertifikater.

Påtegningen skal angi hvilket språk sertifikatinnehaveren er testet i, ferdighetsnivå og gyldighetsdato. For flyging utenfor norsk luftrom er det et krav om at minimum nivå 4 i engelsk skal være oppfylt.

Kontroller at ditt flygebesetningssertifikat har en påtegning for språkferdighet og at denne datoen fremdeles er gyldig.

Se også AIC N 12/17 – Krav til språkprøve for flyging i Norge. 

Dersom du har behov for gjennomføring av ny språkprøve, finnes oversikt over godkjente kontrollanter på vår nettside.

Liste over kontrollanter for helikopter og fixedwing.