Hopp til innhold

Språkferdigheter/Language Proficiency

Flygere som må bruke radiotelefonen under flyging, skal ikke utøve privilegiene knyttet til sine sertifikater og rettigheter med mindre de har en påtegning for språkferdighet i sine sertifikater.

Påtegningen skal angi hvilket språk sertifikatinnehaveren er testet i, ferdighetsnivå og gyldighetsdato. For flyging utenfor norsk luftrom er det et krav om at minimum nivå 4 i engelsk skal være oppfylt.

Kontroller at ditt flygebesetningssertifikat har en påtegning for språkferdighet og at denne datoen fremdeles er gyldig.

Dersom du har behov for gjennomføring av ny språkprøve, finnes oversikt over godkjente kontrollanter på vår nettside.

Liste over kontrollanter for helikopter og fixedwing.