Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1046 E4 Instructor Cerfificate – Helicopter revalidation & renewal

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1046 E2 Instructor Cerfificate Helicopter – Initial issue

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1042E-1 Application for ATPL skilltest Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1037 E Commercial Pilot Licence CPL(H) Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1035 E Private Pilot Licence PPL(H) Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1130 PBN Declaration

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF - 1107 Application for validation of Flight Crew Licence - Specific tasks

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1106 Application for validation of Flight Crew License - Commercial Operations

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)
Side