Hopp til innhold

Nyheter

Lansering av ny Securityportal

Luftfartstilsynet lanserer nå en ny versjon av Securityportalen. Portalen er primært etablert for å kunne gjøre security-regelverk og beredskapsinformasjon bedre ...

26.10.2022

Luftfartstilsynet gir SAS tvangsmulkt

Tvangsmulkten er en reaksjon på at SAS ikke har tilbakebetalt refusjonskrav som er fremmet av kunder i forbindelse med pilotstreiken i sommer.

19.10.2022 - pressemelding

Zero Emission Regional Aviation Conference

Grønn luftfart er et initiativ bestående av Luftfartstilsynet, Avinor, Sintef og Norsk industri. Vi inviterer til vår første tverrfaglige, internasjonale konferan...

04.10.2022

FAAs Regulatory and Guidance Library (RGL) avvikles

FAAs Regulatory and Guidance Library (RGL) avvikles til fordel for det nyutviklede Dynamic Regulatory System (DRS).

28.07.2022

Norske flysikkerhetsresultater 2021

Norske flysikkerhetsresultater 2021 er publisert! For å bidra til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå innen norsk luftfart skal Luftfartstilsynet være en aktiv på...

15.06.2022

Sikkerhetsprisen 2021 gikk til Flysikkerhetsforumet

Innlandshelikopter-segmentet er den kommersielle delen av luftfarten som har hatt den største forbedringen i sikkerhetsresultater de siste årene. I dag fikk Flysi...

11.05.2022

Etablerer grønt luftfartsprogram

(Bodø 10.05.22) Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram. Programmet skal bidra til at Norge kan ta ...

10.05.2022
Side