Hopp til innhold

Målrettet sikkerhetsarbeid gir resultater

Innlandshelikopter.
Illustrasjonsbilde av innlandshelikopter. Foto: Mostphotos.com/Sandnes1970

Åtte år etter den første sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre, ble det i 2021 gjennomført en ny studie. Den konstaterer at sikkerheten, generelt, er økt vesentlig siden 2013. Det er imidlertid fortsatt flere sikkerhetsutfordringer.

Rapporten fremmer 25 tilrådninger som Luftfartstilsynet vil følge opp i tett samarbeid med de andre deltakerne i Samarbeidsforum Innlandshelikopter (SFI) og med helikopterselskapene.

En utsatt bransje

Tradisjonelt sett har segmentet innlandshelikopter opp igjennom årene vært utsatt for flere ulykker og hendelser enn man ut ifra aktivitet skulle forvente. Dette er en bransje som har mange risikofylte arbeidsoppdrag og der det er spesielt viktig å jobbe med sikkerhetsfremmende tiltak. Etter mange ulykker innen helikopterbransjen i Norge fra 1970 årene og frem til begynnelsen av 2000 tallet, tok Luftfartstilsynet i 2009 initiativet til å etablere et eget sikkerhetsforum for operatørene innenfor det som betegnes som innlandshelikopter. Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF) er et møtepunkt for aktører i bransjen der man diskuterer forhold rundt helikoptersikkerhet.

Den første sikkerhetsstudien

I perioden 2012-2013 ble den første sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre gjennomført av Safetec. Rapporten fremmet 41 sikkerhetstilrådninger på ulike områder. Våren 2019 kunne Luftfartstilsynet melde til Samferdselsdepartementet at siste tilrådning var lukket, og at dette arbeidet dermed ble ansett som sluttført. Bransjen hadde oppnådd store forbedringer, men det er fortsatt behov for et kontinuerlig sikkerhetsarbeid. For å få en ny sikkerhetsvurdering av bransjen, og for å avdekke risikoforhold inn i et nytt ti-år bestilte Luftfartstilsynet i 2021 Sikkerhetsstudie for Innlandshelikoptre II. Også denne gangen gikk oppdraget til Safetec.

Sikkerheten er økt vesentlig, men kan bli enda bedre

Sikkerhetsstudien for Innlandshelikoptre II viser at antall ulykker siden 2013 har gått ned med 56% (per antall flytimer). Safetec vurderer at 21% av nedgangen skyldes tidligere tiltak. Resterende nedgang skyldes endringer utover tidligere tiltak, bl.a. bedre ansettelsesforhold, sikkerhetskultur, innføring av ny teknologi og nytt regelverk. Rapporten anbefaler 25 nye tiltak, og vurderer at implementering av disse kan bidra til å redusere havarifrekvensen med ytterligere 49%.

Noe å strekke seg etter

– Det er gledelig å få bekreftet at det målrettede sikkerhetsarbeidet som Luftfartstilsynet og FsF har lagt ned har gitt så positive resultater, sier forumets leder, Alf Tørrisplass. Han er også positiv til at man i 2020 fikk opprettet samarbeidsarenaen SFI, hvor kunder og hovedorganisasjonene også er medlemmer.

– Med de nye tilrådningene som sikkerhetsstudien har gitt oss har vi på nytt konkrete mål å strekke oss etter.

– På denne måten vil vi styrke flysikkerheten for bransjen ytterligere i løpet av de neste årene, avslutter Tørrisplass.