Hopp til innhold

Søk i registrerte fly!

Skjermdump av Norges luftfartøyregister
Skjermdump Norges luftfartøyregister

Luftfartstilsynet fører Norges luftfartøyregister (NLR). NLR er et register over norske sivile luftfartøy med alle eiere. Nå er registeret mer tilgjengelig for alle, ved at man kan søke i alle norske registeringer og filtrere søkene på mange ulike måter.

Tidligere var disse dataene slett ikke så lett tilgjengelig i store filer. Nå blir registeret oppdatert daglig og er lett tilgjengelig fra nettsidene. Ta gjerne en titt. 

Norges luftfartøyregister inneholder blant annet oversikt over eier/eiere. Registeret inneholder også opplysninger om type, serienummer, høyeste tillatte startvekt og luftdyktighetsbeviset.

Tilgjengelige offentlige data og et første steg

Det å gjøre data tilgjengelig fra NLR-data har bakgrunn i oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennom tildelingsbrev for 2021 punkt 4.3. Oppdraget går på etterlevelse av «Strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data – samferdselssektoren» og data fra Norges luftfartøyregister er første steg.

Formålet med tilgjengeliggjøringen av alle dataene er å gi brukerne tilgang til offentlige opplysninger om registrerte luftfartøy i Norges luftfartøyregister.

– Vi tilgjengeliggjør datasett gjennom våre nettsider der det kan søkes og filtreres i dataene. Vi tar også sikte på at det skal være mulig for eksterne å koble seg opp mot våre data, forteller prosjektleder Lars Holm, som er glad for å tilby markedet en bedre tjeneste.

Ny plattform

Vi har i denne prosessen fått etablert en teknisk plattform som gjør det enklere for Luftfartstilsynet å dele ulike typer offentlige data som etterspørres av markedet.

Ytterligere informasjon

Du kan lese mer om datasettet eller teste det på våre nettsider

Publisert: 27.01.2022