Hopp til innhold

Sikkerhetsprisen 2021 gikk til Flysikkerhetsforumet

Sikkerhetsprisen 2021 gikk til Flysikkerhetsforumet.
Sikkerhetsprisen 2021 gikk til Flysikkerhetsforumet. Foto: Luftfartstilsynet

Innlandshelikopter-segmentet er den kommersielle delen av luftfarten som har hatt den største forbedringen i sikkerhetsresultater de siste årene. I dag fikk Flysikkerhetsforum for innlandshelikopter Sikkerhetsprisen på Luftfartskonferansen i Bodø.

Safetec gjorde i 2012/2013 en sikkerhetsstudie hvor de kom med 42 sikkerhetstilrådninger. Disse tilrådningene har vært gjenstand for systematisk forbedringsarbeid, og alle er nå lukket.

Den nye sikkerhetsstudien som ble gjennomført i 2021 viser at havarifrekvensen er blitt redusert med 56% siden forrige rapport – med andre ord en formidabel forbedring. Dette resultatet er først og fremst oppnådd gjennom et dedikert arbeid der det er jobbet med standardisering, forbedringsarbeid, opplysningsarbeid og veiledning ut mot kunder og det har vært fokusert på en god implementering av nytt regelverk.

Dannet i 2009

I 2009 ble Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre dannet. Alle operatørene innenfor dette segmentet er med i forumet, inkludert blant andre Norsk luftambulanse og Politiets helikoptertjeneste. Det er i dag 16 operatører i forumet.  

Forumet har siden 2015 vært ledet av en av de mest dedikerte sikkerhetsambassadørene i Luftfartstilsynet, Alf Tørrisplass, som mottok prisen på vegne av Flysikkerhetsforumet. Han startet å jobbe i luftfarten i 1973 som helikopterpilot, og har et brennende engasjement for helikoptersikkerhet og for arbeidet i flysikkerhetsforumet.

Publisert: 11.05.2022