Hopp til innhold

Restriktive tiltak mot Russland på luftfartsområdet

Foto av fly i lufta med hvite striper

Det har siden 28. februar 2022 vært flyforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Forbudet gjelder for alle typer flyging, for eksempel kommersielle ruteflyginger, helikopterflyging og flyging med droner.

Her finner du forskriften som inneholder restriksjoner mot Russland.

Flyforbudet  

Restriksjonene innebærer at det ikke er tillatt å fly til/fra eller over Svalbard, Jan Mayen og det norske fastlandet. Restriksjonsområdet omfatter også luftrommet over norsk sjøterritorium (havområdet fra grunnlinjene ut til 12 nautiske mil). Mellom de restriksjonsområdene som er etablert, er det internasjonalt luftrom der alle fly har anledning til å fly, også russiske.

Restriksjonene gjelder for alle fly operert av russiske flyselskaper, inkludert der det foreligger code-sharing med andre flyselskaper, og uavhengig av om flyene er registrert med russisk eller utenlandsk registreringsmerke. Code sharing, eller på norsk rutesamarbeid, er en samarbeidsavtale mellom to eller flere flyselskaper hvor for eksempel ett flyselskap selger billetter til flygingen, og et annet faktisk gjennomfører flygingen. I tillegg vil restriksjonene gjelde for ethvert fly eid, innleid (chartret) eller på annen måte kontrollert av russiske statsborgere eller selskaper.

Utenriksdepartementet kan etter søknad dispensere fra flyforbudet, for eksempel for humanitære flyginger. Nødlandinger er ikke omfattet av forbudet.

De russiske helikopterflygingene lokalt på Svalbard i forbindelse med gruvevirksomheten til Trust Arktikugol har fått unntak slik at de fortsatt kan gjennomføres. Dette ut fra hensynet til de generelle forholdene på Svalbard og konkrete hensyn til liv og helse. Det er for eksempel ingen veiforbindelse mellom Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden.

Forbud mot eksport av varer og tjenester på luftfartsområdet til Russland

Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi til bruk i luftfartsindustrien, inkludert luftfartøy og deler til luftfartøy. Det er forbudt direkte eller indirekte å utføre noen form for vedlikeholdsarbeid og relaterte tjenester på luftfartøy og deler til luftfartøy.

Forbudet gjelder overfor fysiske og juridiske personer i Russland, og dersom varen eller teknologien er til bruk i Russland.

For mer informasjon om sanksjonsreglene, se på regjeringen.no: Sanksjoner mot Russland innført i norsk rett

Om Hviterussland

Det er innført restriksjoner også mot Hviterussland, som følger av forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland.