Hopp til innhold

Etablerer grønt luftfartsprogram

Bodø flyplass

(Bodø 10.05.22) Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram. Programmet skal bidra til at Norge kan ta en ledende rolle i luftfartens overgang til en bærekraftig framtid, redusere utslippene fra norsk luftfart og skape nye norske arbeidsplasser.

– Luftfarten er helt avhengig av å få til en overgang til bærekraftig virksomhet for å fortsatt ha eksistensgrunnlag i framtiden. Pandemien og krigen i Ukraina har satt hele bransjen i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette dette arbeidet på vent. Avinor vil ta et særskilt ansvar for å legge infrastrukturen til rette for null- og lavutslippsløsninger, og gjør både luftrom og infrastruktur tilgjengelig for utvikling og testing av nye løsninger, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. 

Norge som arena for forskning og utvikling 

Det nye programmet er en videreføring av samarbeidsavtalen om et grønt innovasjons- og testsenter for grønn luftfart, som ble inngått mellom partene i 2021. I påvente av ny luftfartsstrategi vil en sentral oppgave være å fasilitere dialog, samarbeid og erfaringsdeling slik at politikere, myndigheter og næringslivsledere tar informerte beslutninger, samt arrangere konferanser og tematiske møter. 

– SINTEF ønsker at programmet skal gjøre det enklere for nasjonale og internasjonale innovatører å bruke Norge som arena for forskning og innovasjon. Dette innebærer å mobilisere virkemiddelapparatet, samt å koble programmet til andre internasjonaleFoU-arenaer. Viser et potensiale i å skape nasjonale verdier, konkurransekraft og bærekraftige samfunnsløsninger av stor verdi for både Norge og verden, sier Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF. 

Regulatorisk tilrettelegging 

Luftfartstilsynet vil spille en viktig rolle i denne prosessen som sivil luftfartsmyndighet. Luftfartstilsynet skal legge til rette for et hensiktsmessig rammeverk for testing og utvikling, tilby generell veiledning og bidra i sikkerhetsarbeidet. Samarbeidet mellom Luftfartstilsynet og European AviationSafetyAgency (EASA) vil også kunne bidra på områder som sertifisering og regelverksutvikling. 

– Luftfartstilsynet vil bidra til sikker integrering av ny teknologi og at regulatoriske forhold ivaretas.  Det inkluderer blant annet å vurdere en regulatorisk «sandkasse»,for å legge til rette for å prøve ut ny teknologi i et tilpasset miljø, med vekt på bred læring, og samarbeid med øvrige myndigheter, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad. 

Potensiale for nye norske arbeidsplasser 

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri ser potensiale for verdiskaping og nye norske arbeidsplasser i teknologiutviklingen som er knyttet til det grønne skiftet i luftfarten: 

– Det er viktig at vi er med og påvirker nye løsninger som er til beste for luftfarten i Norge og som forsterker norske industribedrifters teknologiske forsprang i det grønne skiftet. Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser og bidra til å øke norsk teknologieksport. 

Grønt luftfartsprogram vil i første omgang finansieres av de fire partnerne og organiseres som et felles prosjekt frem til etablering av egen organisasjon. 

 

 

 

Publisert: 10.05.2022