Hopp til innhold

Tilsyn

Illustrasjonsbilde av tilsyn
En av luftfartstilsynets inspektører ute på tilsyn. Foto: Mali Malmedal / Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med sikkerheten i norsk sivil luftfart. Vi skal være en aktiv pådriver for samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart i tråd med overordnede målsettinger fra regjeringens samferdselspolitikk.

For å sikre at virksomheter og materiell involvert i luftfart oppfyller nasjonale og internasjonale krav for flysikkerhet, gjennomfører Luftfartstilsynet jevnlig tilsyn og inspeksjoner. 

Målet er at risiko forbundet med luftfart er redusert til et akseptabelt nivå, samt sikre en forsvarlig drift som er i tråd med krav i regelverk og godkjenningsvilkår.

Les om Luftfartstilsynets tilsynsprosess