Tilsyn

Tilsyn innebærer arbeid med identifikasjon av relevante risikoområder og målrettet tilsynsaktivitet for økt sikkerhet. Det gjennomføres også revisjoner, inspeksjoner, tester og undersøkelser.

I hovedsak utgjør dette planlagte inspeksjoner av ulike grupper tilsynsobjekter. Grunnlaget for virksomhetstilsynet er nasjonale og internasjonale krav for flysikkerhet, og Luftfartstilsynet har på bakgrunn av dette definert en policy for hvor ofte inspeksjoner skal gjennomføres for de ulike gruppene av tilsynsobjekter.