Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 185 til 192 av 260

Høring - endringer i forordning (EU) 2015/1998 - Utvidelse av One Stop Security og krav til godkjennelse av teknisk utstyr

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftf...

03.02.2020 - Høring avsluttet

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – Evaluering av Ground Handling Services

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring i forbindelse med evaluering av bakketjenester på europeiske lufthavner.

31.01.2020 - Høring avsluttet

Høring av EASA gebyrforordning - forordning (EU) 2019/153

Luftfartstilsynet har på høring EASA gebyrforordning (EU) 2019/2153, som gjennomføres ved endring i forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftf...

22.01.2020 - Høring avsluttet

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren

Helse Bergen HF har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren.

15.01.2020 - Høring avsluttet

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Rakkestad flyplass, Åstorp

Rakkestad Flyplass AS har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for Rakkestad flyplass, Åstorp.

08.01.2020 - Høring avsluttet

Høring - Ny forskrift om luftromsorganisering

Luftfartstilsynet foreslår i denne høringen en ny forskrift om luftromsorganisering.

20.12.2019 - Høring avsluttet

Høring - Security - Endringsforordninger til forordning (EU) 2015/1998

Luftfartstilsynet har på høring endringer i securityregelverket.

17.12.2019 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner visse områder med særlig risiko

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner i visse områder med særlig risiko. Saken publiseres herved for høring i Norge.

09.12.2019 - Høring avsluttet
Side