Hopp til innhold

Høring – forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder

Luftfartstilsynet har sendt på høring utkast til forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder. Forskriften skal fastsette tilleggsregler for luftfartsoperasjoner som utføres på Svalbard.

Det er også spørsmål om reglene bør gjelde for sivil luftfart med norsk luftfartøy i andre polare områder utenfor Norge. Flyging til og fra Svalbard og transittflyginger foreslås ikke å bli omfattet av forskriften. Forskriften vil erstatte dagens om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard (BSL D 1-8).

Høringsfristen er 19. februar 2021.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 20/17328.

ENGLISH

The Norwegian Civil Aviation Authority has published a draft regulations on additional requirements for aviation operations in Svalbard and other polar areas. Flights to and from Svalbard and transit flights will not be covered by the regulations. The regulations will replace the current one with flying single-engine aircraft in mountains and deserted areas in Norway and on Svalbard (BSL D 1-8).

The draft regulation is now open for public consultation until 19 February 2021.

Replies and comments on the consultation are requested to be sent by e-mail to postmottak@caa.no. Alternatively, comments can be sent by post to the Civil Aviation Authority, PO Box 243, 8001 Bodø. Please refer to case number: 20/17328.

 

Publisert: 07.12.2020