Hopp til innhold

Høring – EASA NPA 2020-14 ‘Simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviation'

EASA gjennomfører nå høring av notifisering om endringsforslag (NPA) 2020-14 ‘Simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviation’ (RMT.0678 – Deloppgave 2). Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og tilhørende AMC og GM for å introdusere krav om sertifisering av besetningsmedlemmer (flight crew) for en-pilot en-motors elektriske fly («single-pilot single-engine electric areoplanes») og for å forbedre og avklare forskjellige Part-FCL krav med hensyn til privatflyging og luftsport (GA).

De foreslåtte endringene forventes å øke effektiviteten og proporsjonaliteten til mange Part-FCL-krav og å oppdatere Part-FCL med hensyn til elektriske luftfartstøy som brukes i privatflyging og luftsport (GA).

Frist for å gi innspill til EASA er satt til 31. mars 2021.  

Luftfartstilsynet oppfordrer alle norske aktører til å gi innspill til EASA om de foreslåtte endringene. Innspillene gis under saken på EASAs hjemmesider. 

Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes Luftfartstilsynet til info. Bruk da e-post: postmottak@caa.no, og merk e-posten med referanse 21/01167.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk rådgiver Sandra Eilertsen på tlf. 977 37 810 eller e-post sei@caa.no.

Publisert: 21.01.2021