Hopp til innhold

Høring - utkast til forskrift om endring og oppheving av forskrifter på luftfartsområdet

Vedtakelsen av flere nye forskrifter på luftfartsområdet den siste tiden gjør at det ikke lenger er behov for tilsvarende eldre, nasjonale forskrifter. Luftfartstilsynet har derfor gjennomgått disse og utarbeidet utkast til forskrift med forslag om å oppheve flere forskrifter, særlig forskrifter i BSL D serien (operative forskrifter).

Dette utkastet til forskrift om oppheving av forskrifter på fristen er nå på høring fram til 1. februar 2021.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 20/15369

Publisert: 25.11.2020