Hopp til innhold

Høring - endringer i gjeldende regelverk om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene, som følge av Covid-19

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2020/1627, som gjennomfører endringer i gjeldende regelverk om ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene, som følge av Covid-19. Endringene gjelder i utgangspunktet for de årene som knytter seg til den tredje referanseperioden (RP3).

Luftfartstilsynet foreslår å gjennomføre regelverket i norsk rett, og ønsker høringsinstansenes syn på dette. I vedlagt høringsnotat gir Luftfartstilsynet en beskrivelse og vurdering av regelverksforslaget.

MERK! Siden de nye reglene i praksis får umiddelbar virkning for aktørene, er det satt en kort høringsfrist: 3. desember 2020.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 20/20204.

 

Publisert: 17.11.2020