Hopp til innhold

Høring – søknad om konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren

Helse Bergen HF har fremlagt en søknad om konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til:
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 18/19782.

Høringsfristen er satt til 10. april 2021.

Publisert: 22.01.2021