Hopp til innhold

Høring – endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

Dagens regler omfatter kun klager knyttet til avslutning av enhetstrening for flygeledere og ikke avslutning av den institusjonelle utdanningen. Dette er ikke i henhold til gjeldende EU-regler.

I vedlegg til forordning (EU) 2015/340: ATCO.AR.A.010 (a) (13) stilles det krav om at myndigheten oppretter «hensiktsmessige klage- og meldingsordninger». Luftfartstilsynet finner det derfor riktig å fremme forslag om at også den institusjonelle utdanningen omfattes av tilsvarende klageregler som for enhetstreningen.

Luftfartstilsynets høringsnotat er vedlagt, sammen med forslag til endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 20/07197

Høringsfristen er satt til 10. april 2021.

 

Publisert: 19.01.2021